All about high gloss furniture for home and office
ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไฮกลอสสำหรับบ้านและสำนักงาน

085 479 8488 คุณ สิทธชัย

ALL about HIGH GLOSS FERNITURE FOR HOME and OFFICE

แอ็ดวานซ์ ลิฟวิ่ง ดีไซน์ โรงงานสาขาเชียงของ เชียงราย

เราเป็นผู้ประกอบการด้านงานพ่นสีเฟอร์นิเจอร์ สำหรับบ้านและสำนักงาน ด้วยสีโพลี่ยูริเทน ทั้งชนิด เงา(High Gloss), ชนิดกึ่งเงา กึ่งด้าน(Semi Gloss), ชนิดด้าน กำลังขยายสายการผลิต จึงขอประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ ประจำโรงงานสาขาเชียงของ เชียงราย ดังนี้ ติดต่อสมัครงาน โทร :083 792 4187 คุณต๋อง

ประเภทงาน : ประจำ
ตำแหน่ง : ช่างพ่นสี
แผนก : พ่นสี
เงินเดือน(บาท/เดือน) : 10,000 - 15,000 บาท
ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอมีความรับผิดชอบในหน้าที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ : พ่นสี
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
คุณสมบัติ :เพศ : ชาย หรือ หญิง
อายุ : 22 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ : โบนัสประจำปี, ประกันชีวิต, ยูนิฟอร์ม, เทศกาลสงกรานต์หยุด 15 วัน
รายได้ : โอทีวันละ ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
วันหยุด : หยุดทุกวันอาทิตย์และตามวันหยุดราชการกำหนด
จำนวนคนที่ต้องการ(คน) : 4

 

ประเภทงาน : ประจำ
ตำแหน่ง : การผลิต
แผนก : เตรียมไม้
เงินเดือน(บาท/เดือน) : 9,000 - 12000 บาท
ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอมีความรับผิดชอบในหน้าที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ตรวจสอบคุณภาพไม้ก่อนการโป๊ว หยอดกาวร้อน และขัดปรับสภาพไม้ก่อนเข้าห้องพ่นสี
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
คุณสมบัติ :เพศ : ชาย หรือ หญิง
อายุ : 22 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ : โบนัสประจำปี, ประกันชีวิต, ยูนิฟอร์ม, เทศกาลสงกรานต์หยุด 15 วัน
รายได้ : โอทีวันละ ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
วันหยุด : หยุดทุกวันอาทิตย์และตามวันหยุดราชการกำหนด
จำนวนคนที่ต้องการ(คน) : 12

 

ประเภทงาน : ประจำ
ตำแหน่ง : พนักงานขัดปัดเงา
แผนก : ปัดเงา
ประเภทอาชีพ : ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือ
เงินเดือน(บาท/เดือน) : 9,000-12,000 บาท
ประสบการณ์ :ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอมีความรับผิดชอบในหน้าที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ขัดปัดเงาสีเฟอร์นิเจอร์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
คุณสมบัติ :เพศ : ชาย หรือ หญิง
อายุ : 22 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ : โบนัสประจำปี, ประกันชีวิต, ยูนิฟอร์ม, เทศกาลสงกรานต์หยุด 15 วัน
รายได้ : โอทีวันละ ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
วันหยุด : หยุดทุกวันอาทิตย์และตามวันหยุดราชการกำหนด
จำนวนคนที่ต้องการ(คน) : 10

 

ประเภทงาน : ประจำ
ตำแหน่ง : ตรวจสอบคุณภาพ
แผนก : ปัดเงา
ประเภทอาชีพ : ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือ
เงินเดือน(บาท/เดือน) : 10,000 - 12,000 บาท
ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอมีความรับผิดชอบในหน้าที่
หน้าที่ความรับผิดชอบ : ตรวจสอบคุณภาพก่อนห่อสินค้าและบรรจุภัณฑ์
วุฒิการศึกษา : ไม่ระบุ
คุณสมบัติ :เพศ : ชาย หรือ หญิง
อายุ : 22 ปีขึ้นไป

สวัสดิการ : โบนัสประจำปี, ประกันชีวิต, ยูนิฟอร์ม, เทศกาลสงกรานต์หยุด 15 วัน
รายได้ : โอทีวันละ ไม่เกิน 3 ชั่วโมง
วันหยุด : หยุดทุกวันอาทิตย์และตามวันหยุดราชการกำหนด
จำนวนคนที่ต้องการ(คน) : 2

ติดต่อสมัครงาน โทร :083 792 4187 คุณต๋อง

จำนวนผู้ชม เริ่มต้น ปี พุทธศักราช ๒๕๕๘